MENU

Pondelok 19. 3. 2018

Počet návštev: 1251465

Fotogaléria

POZVÁNKA

Novinky

 • Triedny koncert žiakov učiteľov M. Leľovej a P. Vargu

  Dňa 16.03.2018 v koncertnej sále ZUŠ sa stretli rodičia, priatelia a známi, ktorí boli pozvaní na triedny koncert žiakov p. uč. Moniky Leľovej a p. uč. Petra Vargu. Pod vedením svojich učiteľov 31 žiakov interpretovalo skladby rôzneho charakteru v sólovej, štvorručnej a komornej hre. Zneli prevažne tóny klavíra a keyboardu. Vypočuli sme si aj hru na zobcovej flaute, priečnej flaute a klarinete. Bohatý program, pestré skladby a výkony žiakov boli ocenené veľkým potleskom. Príjemné počúvanie, dobrú pohodu a pekný umelecký zážitok si odnášali všetci zúčastnení. Za pozornosť, rodičovskú a učiteľskú podporu, s víziou ďalšieho podobného stretnutia poďakovala moderátorka S. Zasadová.

 • Triedny koncert žiakov Ľ. Drotárovej, K. Keselicu a M. Prokopa

  Hudba poteší ubolenú dušu, zahojí nezahojiteľné, vyplní prázdne miesto v srdci. Dáva smútok, radosť. Počúvať hudbu znamená žiť. 15.03.2018 prežili krásne chvíle s hudbou v koncertnej miestnosti rodičia a známi žiakov z tried p. u. Drotárovej, p. u. Keselicu a p. u. Prokopa. Zazneli tóny akordeónu, klavíra, zobcovej flauty, keyboardu a cimbalu, ktoré potešili dušu každého poslucháča. Všetci účinkujúci boli za svoj výkon odmenení potleskom.

 • Triedny koncert žiakov učiteľov Štrusovej, Maťašovej a Izsófovej

  9. marec bol dňom, kedy žiaci z tried p.uč. J. Štrusovej, M. Maťašovej, D. Izsófovej strávili spolu so svojimi rodičmi a priateľmi umenia príjemné popoludnie pri tónoch krásnych melódií a skladieb. Sálou koncertnej miestnosti ZUŠ sa niesli spevné tóny známych melódií, doplnené klavírnymi a akordeónovými skladbami. Hudba dáva voľnosť fantázii, napĺňa človeka radosťou. Veríme, že triedny koncert bol príjemne strávenou chvíľou pre všetkých prítomných.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Komenského 807/27, 089 01 Svidník
 • +421 915 975 393, 054 75 21 129

Fotogaléria