MENU

Štvrtok 19. 7. 2018

Počet návštev: 1291830

Fotogaléria

Výsledky prijímacích skúšok

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov v školskom roku 2017/2018

 

Hudobný odbor

1/1

5/1

7/1

8/1

6/1

1/2

5/2

7/2

8/2

6/2

1/3

5/3

7/3

8/3

6/3

1/4

5/4

7/4

8/4

6/4

1/5

5/5

7/5

8/5

6/5

1/6

 

7/6

8/6

6/6

1/7

5/7

7/7

8/7

6/7

1/8

5/8

7/8

8/8

6/8

1/9

5/9

7/9

8/9

 

1/10

5/10

7/10

8/10

 

1/11

5/11

7/11

8/11

 

1/12

5/12

7/12

8/12

 

1/13

5/13

7/13

8/13

 

 

5/14

7/14

8/14

 

1/15

5/15

7/15

8/15

 

 

5/16

7/16

8/16

 

1/17

5/17

7/17

8/17

 

1/18

5/18

7/18

8/18

 

1/19

5/19

7/19

8/19

 

 

Výtvarný odbor

2/1

9/1

2/2

9/2

2/3

9/3

2/4

9/4

2/5

9/5

2/6

9/6

2/7

9/7

2/8

9/8

2/9

9/9

2/10

9/10

2/11

 

2/12

 

2/13

 

2/14

 

2/15

 

2/16

 

2/17

 

2/18

 

2/19

 

     

 

Tanečný odbor

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/12

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/18

 

Literárno – dramatický odbor

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta

 v školskom roku 2017/2018

Tanečný odbor

3/19

13/1

 

Hudobný odbor

1/14

1/16

5/6

 

 

Novinky

 • 28.6.2018

  Otvorenie výstavy v POS Svidník

  Seba - reflexia je názov výstavy mladého autora Adama Vasko, ktorá bola otvorená v priestoroch POS vo Svidníku dňa 28.6.2018. K príjemnej atmosfére prispeli aj žiačky ZUŠ T. Lastivková a N. Holodňaková z triedy uč. V. Kačuriakovej svojou klavírnou hrou.

 • 26.6.2018

  Oceňovanie deviatakov primátorom mesta Svidník
  Dňa 26.6.2018 sa v DK vo Svidníku uskutočnilo oceňovanie deviatakov primátorom mesta Svidník. O kultúrny program sa postarali žiaci a učitelia ZUŠ Svidník z tanečného a hudobného odboru pod vedením uč. V. Kačuriakovej, M. Cimbovej, J. Kačmára, M. Gibeja.

 • 25.6.2018

  Vyhodnotenie IX. ročníka Krajskej výtvarnej súťaže "HĽADAJ KRÁSU V PRÍRODE”

  25. júna 2018 sa ocenení žiaci výtvarného odboru s uč. V. Skalkovou zúšastnili vyhodnotenia krajskej výtvarnej súťaže “Hľadaj krásu v prírode”, ktoré sa uskutočnilo v koncertnej sále ZUŠ Františka Veselého v Stropkove. Súťaže sa zúčastnili ZUŠ Prešovského kraja a to z Humenného, Medzilaboriec, Bardejova, Stropkova a Svidníka. Po krátkom programe a príhovore riaditeľky školy si osobne prevzali ceny a diplomy títo žiaci:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Komenského 807/27, 089 01 Svidník
 • +421 915 975 393, 054 75 21 129

Fotogaléria