MENU

Pondelok 22. 10. 2018

Počet návštev: 1325047

Fotogaléria

Novinky

 • 10.10.2018

  Slávnostné otvorenie projektu dobrovoľníckych centier v Nemocnici vo Svidníku

  Dňa 10.10.2018 Nemocnica Svet zdravia Svidník slávnostne odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň. Ambasádorom tohto projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý spoločne so žiakmi a učiteľmi našej ZUŠ vo Svidníku spríjemnil všetkým prítomným toto pekné stretnutie. Hneď pri úvodnom ceremoniáli sa svojou hrou na akordeóny predstavili p.uč. M. Cuprišin a p.uč. K. Keselica, na detskom oddelení hrali p.uč. L. Chrzanová (gitara) a žiačka J. Kapcalová (priečna flautap.uč. K. Bačová) a na koniec generáciu starších pacientov svojou hrou na husle potešili žiačky p.uč. S. KaliňákaL. Micenková, F. Gerek, A. Dzurová, M. Surdeníková.

 • 5.10.2018

  KDO

  V piatok 5. októbra 2018 sa konalo 74. výročie Dňa hrdinov Karpatsko –duklianskej operácie. K pietnemu položeniu vencov k pamätníkom na Dukle a vo Svidníku došlo za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a zahraničných delegácii. Všetci prítomní prišli vzdať úctu padlým vojakom, ktorí bojovali v najkrvavejšej bitke II. svetovej vojny. Počas tejto Karpatko –duklianskej operácie prišlo k obrovským stratám na životoch. "Aký to zvláštny pocit, prepodivný, na Dukle v tento čas. Keď v tichej jeseni slávnostne znejú hymny Tým, čo sa už nevrátili medzi nás." Týmito slovami Mikuláša Kasardu sa prítomným prihovorila žiačka literárno–dramatického odboru Ema Vanátová.

 • 5.10.2018

  eTwinning - "Maľované pesničky"

  Možnosť spolupracovať na spoločnom projekte ,,Maľované pesničky" umožnila a schválila našej ZUŠ národná podporná služba eTwinning aj v tomto školskom roku. Realizácia sa uskutoční v spolupráci so Základnou školou a Praktickou školou U Trojice z Českej republiky. S touto školou sme spolupracovali aj minulý školský rok na projekte ,,Sedmokráska", za čo naša ZUŠ získala ocenenie eTwinning Quality Label. Žiaci sa v novom projekte zamerajú na ľudové pesničky, ktoré si budeme s partnerskou školou vzájomne predstavovať s plnením zadaných úloh. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, výsledkom ktorej by mal byť maľovaný spevník.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Komenského 807/27, 089 01 Svidník
 • +421 915 975 393, 054 75 21 129

Fotogaléria