MENU

Pondelok 21. 8. 2017

Počet návštev: 1190587

Fotogaléria

Letné prázdniny

Výsledky prijímacích skúšok :

Výsledky prijímacích skúšok nájdete v časti

Prijímacie skúšky - výsledky (horné menu)

alebo tu: https://zussvidnik.edupage.org/text11/

Novinky

 • Záver školského roka vo výtvarnom odbore

  Záver školského roka vo výtvarnom odbore v triede uč. Viery Guzlejovej sa niesol v znamení voľnejších tvorivých aktivít spojených s vyhodnotením obalov na výkresy, na ktorých žiaci pracovali priebežne počas školského roka. Do celkového zakončenia sa zapojili aj najstaršie žiačky Veronika Popovová, Ema Vargová a Júlia Sičáková vytvorením diplomov pre víťažov tejto triednej súťaže. Kým mladší žiaci skrášľovali svoje tričká, starší dekorovali zrkadielka alebo maľovali na sklo. Záver patril vyhodnoteniu a oceneniu najkrajších (skôr najnápaditejších) obalov na výkresy. S rozhodovaním o víťazoch nám pomáhal aj pán riaditeľ a tak si diplomy a ceny odnieslo 15 najkreatívnejších autorov: N. Kurillová, J. Vorobel, K. Pilipová, L. Čordášová, V. Namešpetra, S. Halušková, T. Palidrábová, M. Šimcová, K. Pirščová, A. Gmitterová, D. Pipasová, N. Hajduková, S. Pásztorová, K. Kuriľáková a Z. Červeňáková. Všetkým žiakom želáme úspešný záver školského roka a pekné prázdniny.

 • Vyhodnotenie 8. ročníka krajskej výtvarnej súťaže "Hľadaj krásu v prírode” organizovanou ZUŠ F. Veselého v Stropkove

  Poslaním tejto súťaže chceli organizátori podporiť tvorivé schopnosti detí a mládeže. Ich snahou bolo zistiť, ako mladí výtvarníci vnímajú krásu prírody vo všetkých jej podobách a akým spôsobom ju dokážu zachytiť, sprostredkovať pomocou rôznych výtvarných techník. Zároveň chceli upriamiť pozornosť na výtvarnú tvorbu a osobnosť stropkovského rodáka akademického maliara Františka Veselého. Krajina bola jeho celoživotným námetom. Vo svojej tvorbe sa zaoberal ekológiou a ochranou prírody. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci ZUŠ prešovského kraja vo veku od 7 do 15 rokov v maximálnom počte 15 výtvarných prác za každú školu. Tento rok sa zapojili žiaci všetkých troch tried VO našej školy. Víťazi jednotlivých kategórií boli srdečne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže dňa 19. júna 2017 do priestorov Mestskej knižnice v Stropkove. Zúčastnili sa ho ocenení žiaci výtvarného odboru z triedy uč. Viery Skalkovej a Viery Guzlejovej. Za prítomnosti organizátorov súťaže, rodičov, učiteľov a žiakov si autori ocenených prác prevzali diplomy a vecné ceny.

 • Maľovanie na prírodniny

  Žiaci p.uč. V. Skalkovej z elokovaného pracoviska ZUŠ v Kružlovej si vyskúšali maľovanie na netradičný povrch - ako sú kamene a drevo. Tvorbe žiakov predchádzal ich dôkladný výber v okolitej prírode, kde deti zaujali rôzne zaujímavé tvary. Spracovanie a maľovanie prírodného materiálu sa uskutočnilo v krásnom prostredí školského altánku. Deti sa za pomoci akrylových- anilínových farieb a tušu  snažili zachytiť rôzne pocity a motívy vychádzajúce už zo samotných nájdených prírodnín. Vzniknuté práce zaujali svojou pestrofarebnosťou a nachádzajú sa v priestoroch Kružlovskej základnej školy, kde skrášľujú jej interiér.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Komenského 807/27, 089 01 Svidník
 • +421 915 975 393, 054 75 21 129

Fotogaléria