MENU

Piatok 24. 3. 2017

Počet návštev: 1137408

Fotogaléria

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ vo Svidníku vyhlasuje

z organizačných dôvodov pre všetkých žiakov ZUŠ

dňa 24.3.2017 

riaditeľské voľno. 

Pripravované akcie :

 

Novinky

 • Triedny koncert žiakov p. uč. J. Štrusovej a p. uč. D. Izsófovej

  22. marec 2017 bol dňom, kedy žiaci p. uč. J. Štrusovej a p. uč. D. Izsófovej interpretovali svoje skladby v koncertnej miestnosti ZUŠ. Tóny klavíra a akordeónu spríjemnili rodičom, príbuzným a známym účinkujúcich žiakov toto popoludnie pestrou zmesou skladbičiek a prednesových skladieb. Atmosféra na koncerte bola príjemná, hudobné výkony boli ocenené potleskom. Sprievodné slovo mala žiačka Angelika Gmitterová.

 • Triedny koncert žiakov učiteľov Drotárovej, Prokopa a Keselicu

  V utorok 21.03.2017 koncertná miestnosť ZUŠ patrila akordeónistom, klaviristom, flautistkám a keybordistkám z triedy p. u. Drotárovej, p. u. Prokopa a p. u. Keselicu. Svojimi vystúpeniami potešili všetkých rodičov a hostí, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti. Zazneli zaujímavé skladby v sólovej aj štvorručnej hre. Vystúpiť pred nedočkavé tváre divákov je pre žiakov vždy náročná skúška, ale všetci zúčastnení ju absolvovali s hrdosťou.

 • Krajská husľová súťažná prehliadka „E, A, D, G“

  Dňa 3.3.2017 sa uskutočnil 1. ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov základných umeleckých škôl pod názvom „E, A, D, G“. Organizátor tejto celodennej prehliadky bola Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove. 28 žiakov súťažilo v šiestich vekových kategóriách z týchto škôl: ZUŠ Svidník, CZUŠ sv. Mikuláša - Prešov, ZUŠ Jána Pöschla - Prešov, SZUŠ Dama - Prešov, ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Prešov, ZUŠ Sabinov, ZUŠ Lipany, ZUŠ Veľký Šariš, ZUŠ Hanušovce nad Topľou. Umelecké výkony nadaných huslistov hodnotila odborná porota v zložení: Karol Petróczi – predseda poroty, MgA. Peter Sklenka, Mgr.art. Vera Lipatová.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Komenského 807/27, 089 01 Svidník
 • +421 915 975 393, 054 75 21 129

Fotogaléria